Cukornatosť

Cukornatosť je dôležitým ukazovateľom kvality hrozna a ovocného muštu. Vyjadruje koncentráciu cukrov obsiahnutých v mušte a má priamy vplyv na výslednú kvalitu a charakteristiky vína. Na Slovensku sa na meranie cukornatosti najčastejšie používajú muštomery so stupnicou v stupňoch normalizovaného muštomera (°NM).

Stupnica normalizovaného muštomera je nastavená tak, že jej hodnota priamo udáva množstvo cukru v kilogramoch obsiahnutého v 100 litroch muštu. Napríklad, ak muštomer ukazuje hodnotu 21 °NM, znamená to, že v 100 litroch meraného muštu sa nachádza 21 kilogramov cukru.

Meranie cukornatosti je kľúčové pre určenie správneho času zberu hrozna a ovocia, ako aj pre kontrolu priebehu fermentácie. Vyššia cukornatosť pri zbere znamená vyšší potenciálny obsah alkoholu vo víne a ovplyvňuje aj ďalšie organoleptické vlastnosti výsledného produktu, ako sú plnosť, extraktívnosť a aromatický profil.

Sledovanie cukornatosti počas fermentácie zase umožňuje vinárovi kontrolovať premenu cukrov na alkohol a určiť optimálny moment na ukončenie fermentácie. Správne meranie a vyhodnocovanie cukornatosti je preto jedným zo základných predpokladov pre výrobu kvalitných a vyvážených vín.