Mušt

Mušt – čerstvo vylisovaná hroznová alebo ovocná šťava