Sedimentácia

Sedimentácia je proces, pri ktorom sa pevné častice, najmä kvasničné kaly, postupne usadzujú na dne nádoby s vínom. Tento jav nastáva prirodzene počas zrenia vína, keď sa kvapalina postupne vyčíri a pevné látky klesajú ku dnu vplyvom gravitácie.

Sedimentácia zohráva dôležitú úlohu pri výrobe vína, pretože pomáha oddeliť nežiaduce pevné častice od čírej tekutiny. Usadené kaly sa následne odstraňujú dekantáciou alebo filtráciou, aby sa získalo číre víno bez nečistôt.

Rýchlosť sedimentácie závisí od viacerých faktorov, ako sú veľkosť a hmotnosť pevných častíc, hustota a viskozita vína, teplota a čas. Vinári často využívajú riadené podmienky, aby podporili efektívnu sedimentáciu a dosiahli tak želanú čírosť vína pred fľašovaním.

Vďaka procesu sedimentácie sa víno zbavuje prebytočných kalov, získava na čírej farbe a zlepšujú sa jeho organoleptické vlastnosti. Výsledkom je kvalitné víno pripravené na konzumáciu alebo ďalšie zrenie vo fľašiach.