Víno s chráneným označením pôvodu

Víno s chráneným označením pôvodu (CHOP) je prémiová kategória vín, ktorá garantuje ich vysokú kvalitu a jedinečnosť. Tieto vína sa vyrábajú výlučne z hrozna dopestovaného na slovenských vinohradoch z povolených odrôd. Celý proces od zberu cez výrobu až po fľašovanie prebieha v rámci jednej alebo susediacich vinohradníckych oblastí Slovenska.

Aby mohlo víno získať označenie CHOP, musí spĺňať prísne kritériá. Hrozno na jeho výrobu musí dosiahnuť cukornatosť minimálne 16 °NM a hektárový výnos nesmie prekročiť 18 000 kg. Víno musí prejsť schvaľovacím procesom a splniť všetky podmienky špecifikácie pre danú oblasť.

Pri označovaní vína s CHOP sa uvádza názov konkrétnej zemepisnej jednotky, odkiaľ víno pochádza. Tento názov môže byť použitý ako prídavné meno pred slovom "víno". Okrem toho sa na etikete môžu objaviť aj tradičné označenia kvality, na ktoré sú slovenskí spotrebitelia zvyknutí. Patria sem výrazy ako regionálne víno, akostné víno či akostné víno s prívlastkom (kabinet, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, ľadové víno, slamové víno, pestovateľský sekt a sekt V.O.).

Vína s chráneným označením pôvodu predstavujú to najlepšie z každého slovenského vinárskeho regiónu. Ich vysoká kvalita a unikátny charakter sú výsledkom kombinácie priaznivých prírodných podmienok, starostlivo obrábaných vinohradov a majstrovstva tunajších vinárov.