Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (" Feltételek ") szabályozzák az Ön, mint vásárló, és mi, mint eladó jogait és kötelezettségeit a www.tokajdelights.eu weboldalon található e-shopon keresztül létrejött szerződéses jogviszony keretében.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden információt a személyes adatok kezelési szabályzata tartalmaz, amely itt található:  /hu/szemelyes-adatok-vedelme/ 

Mint bizonyára tudja, elsősorban távolról kommunikálunk. Ezért a Szerződésünkre is vonatkozik, hogy olyan távoli kommunikációs eszközöket használunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a mi és az Ön fizikai jelenléte nélkül egyezzünk meg.

Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely része ellentmond annak, amiben az E-áruházunkban történő vásárlás során közösen megállapodtunk, akkor ez a megállapodás elsőbbséget élvez jelen Általános Szerződési Feltételekkel szemben.

1. NÉHÁNY FOGALOMMEGHATÁROZÁS

1.1 Az ár az a pénzügyi összeg, amelyet Ön az Árukért fizet;

1.2 A szállítási ár az a pénzügyi összeg, amelyet Ön az Áruk kiszállításáért fizet, beleértve a csomagolás árát is;

1.3  A teljes ár az Ár és a Szállítási Ár összege;

1.4 Az áfa a hatályos jogszabályok szerint általános forgalmi adó;

1.5. Az e-shop egy általunk üzemeltetett webáruház a  www.tokajdelights.eu címen , ahol az Áruk vásárlása történik;

1.6. A számla az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint a teljes árra kiállított adóbizonylat;

1.7. Eladó -  Valsesia , s.r.o , székhelye : Stromová 463/10, 962 33 Budča, Szlovák Köztársaság , azonosítószám : 36 626 031, a Besztercebányai Kerületi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, Sro 920/ . S , e-mail info @tokajdelights.eu, telefonszám +421 903 513 007 , a törvény szerint eladó;

1.8. A megrendelés az Ön visszavonhatatlan javaslata áruvásárlási szerződés megkötésére velünk;

1.9. A termék minden, amit az E-shopban megvásárolhat ;

1.10 . A felhasználói fiók az Ön által megadott adatok alapján létrehozott fiók, amely lehetővé teszi a megadott adatok tárolását, valamint a megrendelt Áruk és a megkötött szerződések történetének megőrzését;

1.11. Ön az E-shopunkban vásárló személy, akire a törvény vevőként hivatkozik;

1.12 . A szerződés az E-shopon keresztül megfelelően kitöltött Megrendelés alapján létrejött adásvételi szerződés, amely abban a pillanatban jön létre, amikor Ön megkapja tőlünk a Megrendelés visszaigazolását.

 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK

2.1 Áruk vásárlása kizárólag az E-shop webes felületén keresztül lehetséges.

2.2 Az Áruk megvásárlásakor az Ön kötelessége, hogy minden információt helyesen és a valóságnak megfelelően közöljön velünk. Ezért az áru megrendelésekor megadott információkat helyesnek és valósnak tekintjük.

 

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS

3.1 Velünk a szerződés csak szlovák nyelven köthető.

3.2 A szerződés az E-shopon keresztül távolról jön létre, a távközlési eszközök távhasználatának költségeit Ön viseli. Ezek a költségek azonban semmiben sem térnek el attól az alapdíjtól, amelyet Ön ezen erőforrások használatáért (vagyis különösen az internet-hozzáférésért) fizet, így nem kell számítania a Teljes Áron felüli további költségekre. . A Megrendelés elküldésével Ön hozzájárul a távoli kommunikációs eszközök használatához.

3.3 Ahhoz, hogy a Szerződést megköthessük, Önnek egy Megrendelés tervezetet kell készítenie az E-shopon. Ebben a javaslatban a következő információkat kell megadni:

a) Tájékoztatás a megvásárolt Árukról (az E-shopban Ön a „Kosárba tesz” gombbal választja ki a megvásárolni kívánt árut);

b) Tájékoztatás az Árról, Szállítási Árról, ÁFA-ról, a Teljes Ár fizetési módjáról és az Áru szállításának szükséges módjáról; ezek az adatok a Megrendelés tervezetének elkészítésének részeként kerülnek megadásra az E-shop felhasználói környezetében, míg az Ár, Szállítási Ár, ÁFA és Teljes ár információ automatikusan az Ön által birtokolt Áruk alapján. választott és a kézbesítés módja;

c) Az Ön azonosító adatai, amelyeket az Áruk kiszállításához használtunk, különösen a név, vezetéknév, szállítási cím, telefonszám és e-mail cím tekintetében;

d) Olyan Szerződés esetén, amely alapján rendszeresen és ismétlődően szállítjuk Önnek az Árut, tájékoztatást arról is, hogy mennyi ideig szállítjuk Önnek az Árut.

3.4 A Megbízás tervezetének elkészítése során az adatokat a megalkotás időpontjáig módosíthatja, ellenőrizheti. A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomásával történő ellenőrzés után létrehozza a rendelést. A gomb megnyomása előtt azonban meg kell erősítenie, hogy ismeri és elfogadja jelen Feltételeket, ellenkező esetben a Megrendelés létrehozása nem lehetséges. A jelölőnégyzet megerősítésre és hozzájárulásra szolgál. A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomása után az összes kitöltött adat közvetlenül hozzánk kerül.

3.5 Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül visszaigazoljuk, miután azt részünkre kézbesítettük, a Megrendelésben megadott e-mail címére küldött üzenettel. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelés és a jelen Feltételek összefoglalóját. A Megrendelés részünkről történő visszaigazolásával létrejön a Szerződés köztünk és Ön között. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a megrendelés napján hatályos feltételek.

3.6 Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor nem tudjuk visszaigazolni a Megrendelést, vagy a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást kézbesítjük, de előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor nem tudjuk feldolgozni a megrendelését – ezek elsősorban olyan helyzetekben, amikor az Áruk nem állnak rendelkezésre, vagy amikor Ön több árut rendel, mint amennyit ki tudunk szállítani. Az E-shopban található termékek maximális darabszámáról azonban mindig előzetesen tájékoztatjuk Önt, így ez nem érheti meglepetést. Abban az esetben, ha bármilyen okból nem tudjuk visszaigazolni vagy teljesíteni a Megrendelést, felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Szerződés megkötésére a Megrendeléshez képest módosított formában. Ebben az esetben a szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat.

3.7 Abban az esetben, ha az E-shopon vagy a Megrendelés-tervezetben nyilvánvalóan hibás Ár van feltüntetve, főként technikai hiba következtében, nem vagyunk kötelesek az Árut ezen az áron szállítani Önnek, még abban az esetben sem, ha Ön megkapták a Megrendelés visszaigazolását, így a Szerződés megkötésre került. Ilyen helyzetben azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Megrendeléshez képest módosított formában új Szerződés megkötésére. Ebben az esetben az új Szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat. Amennyiben ajánlatunkat annak elküldésétől számított 3 napon belül sem erősíti meg, jogosultak vagyunk a megkötött Szerződéstől elállni. Nyilvánvaló hibának minősül az Árban például az a helyzet, amikor az Ár nem felel meg a többi eladónál szokásos árnak, vagy hiányzik, vagy van benne egy extra számjegy.

3.8 A Szerződés megkötése esetén Ön köteles a teljes árat megfizetni.

3.9 Ha rendelkezik felhasználói fiókkal, azon keresztül rendelhet. Ebben az esetben is köteles ellenőrizni az előre kitöltött adatok helyességét, valódiságát és teljességét. A Megrendelés elkészítésének módja azonban megegyezik a Felhasználói fiókkal nem rendelkező vásárlóéval, előnye azonban, hogy nem szükséges az azonosító adatait ismételten kitölteni.

3.10 Bizonyos esetekben lehetővé tesszük, hogy az Áruk vásárlásához kedvezményt vegyen igénybe. A kedvezmény biztosításához szükséges, hogy a Megrendelés-tervezet részeként az előre meghatározott rovatban kitöltse a kedvezményre vonatkozó adatokat. Ha így tesz, az Árut kedvezményesen biztosítjuk Önnek.

 

4. FELHASZNÁLÓI FIÓK

4.1 Az E-shopban történő regisztrációja alapján hozzáférhet felhasználói fiókjához.

4.2 Felhasználói fiók regisztrálásakor köteles minden megadott adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, illetve változás esetén frissíteni.

4.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. Ezen hozzáférési adatokkal kapcsolatban az Ön kötelessége a titoktartás, és ezeket az adatokat senkinek nem adja át. Abban az esetben, ha visszaélnek velük, nem vállalunk felelősséget.

4.4 A felhasználói fiók személyes, ezért Ön nem jogosult harmadik felek általi használatára.

4.5 Törölhetjük felhasználói fiókját, különösen akkor, ha több mint 24 hónapig nem használja , vagy ha megszegi a Szerződésben vállalt kötelezettségeit.

4.6 Előfordulhat, hogy a felhasználói fiók nem érhető el folyamatosan, különös tekintettel a hardver és szoftver berendezések szükséges karbantartására.

 

5. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK , TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

5.1 Az ár minden esetben az E-shopon belül, a Megrendelés-tervezetben és a Szerződésben szerepel. Az E-shopban az Árukra meghatározott Ár és a Megrendelés-tervezetben meghatározott Ár közötti eltérés esetén a Megrendelés-tervezetben meghatározott Ár az irányadó, amely mindig megegyezik a Szerződésben szereplő árral. A Megrendelés-tervezet részeként a szállítási ár, vagy az ingyenes szállítás feltételei is feltüntetésre kerülnek.

5.2 A teljes ár ÁFA-t tartalmaz, amely tartalmazza a külön jogszabályban meghatározott díjakat.

5.3 A Szerződés megkötése után és az Áruk átadása előtt a Teljes ár megfizetését követeljük Öntől. A teljes árat az alábbi módokon fizetheti ki:

a) Banki átutalással. Fizetési információkat a Megrendelés visszaigazolásaként küldünk Önnek. Banki átutalással történő fizetés esetén a végösszeg 48 órán belül fizetendő.

b) Online kártyával. Ebben az esetben a fizetés a ComGate, as fizetési átjárón keresztül történik , míg a fizetésre ezen fizetési átjáró feltételei az irányadók, amelyek a következő címen érhetők el:www.comgate.sk. Online kártyás fizetés esetén a végösszeg 48 órán belül fizetendő.

c) Utánvét. Ebben az esetben a fizetés az Áru átadása helyett az Áru leszállításakor történik. Utánvétes fizetés esetén a teljes ár az Áru átvételekor esedékes.

d) Személyes átvételkor készpénzben. Lehetőség van az Áruk készpénzben történő fizetésére, amennyiben azokat telephelyünkön átveszik. Személyes átvételkor készpénzes fizetés esetén a teljes ár az Áru átvételekor esedékes.

5.4 A számla a Teljes ár kifizetését követően elektronikus formában kerül kiállításra és a Megrendelésben megadott e-mail címére kerül megküldésre. A számla a Felhasználói fiókban is elérhető lesz, ha rendelkezik ilyen beállítással.

5.5 Az Áruk tulajdonjoga csak akkor száll át Önre, ha Ön kifizette a teljes árat és átvette az árut. Banki átutalással történő fizetés esetén a végösszeg kifizetése számlánkon történő jóváírással történik, egyéb esetekben a fizetéskor.

 

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA , A VÉLETLEN KÁROSODÁS ÉS A VÁSÁRLÁSI TÁRGY VÉLETLEN ROMLÁSÁNAK VESZÉLYÉNEK ÁLLÁSA

6.1 Az árut az Ön által választott módon szállítjuk ki Önnek, és Ön az alábbi lehetőségek közül választhat:

a) Személyes átvétel irodánkban Stromová 463/10, 962 33 Budča, Szlovák Köztársaság ;

b) Személyes átvétel az együttműködő futárcégek kézbesítési pontjain

c) Kézbesítés a Quality Delivery Logistics, s.r.o., a Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., a GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. és  a DHL EXPRESS szállítócégeken keresztül .

6.2 Az árut csak az Európai Unión belül lehet kiszállítani.

6.3 Kötelesek vagyunk az árut haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül Önnek kiszállítani. A Szerződés teljesítése során olyan tények fordulhatnak elő, amelyek befolyásolják az Ön által megrendelt Áruk szállítási dátumát. A megrendelt Áruk szállítási időpontjának változásáról és új várható szállítási időpontjáról haladéktalanul e-mailben értesítjük, ez a Szerződéstől való elállási jogát nem érinti. Az Áruk szállításának új időpontjáról szóló értesítésünk része az Önhöz intézett kérésünk is, hogy jelezze, ragaszkodik-e az Ön által megrendelt Áruk új időpontban történő kiszállításához. A telephelyen történő személyes átvétel esetén minden esetben e-mailben értesítjük az áru átvételének lehetőségéről.

6.4 Az Áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni, hogy az Áru csomagolása sértetlen-e, és bármilyen sérülés esetén erről haladéktalanul értesítenie kell a fuvarozót és Minket. Abban az esetben, ha a csomagolás megsérül, ami jogosulatlan kezelésre és a küldeménybe való belépésre utal, nem köteles az Árut a fuvarozótól átvenni.

6.5 Ön köteles az árut a megbeszélt helyen és időben átvenni. Ha nem az előző mondat szerint veszi át a leszállított Árut, akkor még egy kézbesítési kísérletet teszünk, ingyenesen. Ha az áru kiszállítása lehetetlen, pl. a címzett helyszíni és időbeli távolléte miatt az adásvételi szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül az eladó jogosult a felmerült kárának megtérítését követelni az áru sikertelen kézbesítési kísérletének tényleges költségeinek mértékében. a Helyhez. Abban az esetben, ha a vevő nem fizet, és nem veszi át a megrendelt árut azon kívül, hogy az áru szállítás közben megsérül (a küldeményt az üzemeltető hibájából kézbesítetlenként küldik vissza, pl. ha a szerződött szállító nem talált a címzett, az ügyfél véletlenül vagy szándékosan nem vette át a küldeményt stb.), az üzemeltető követelheti a kötelességszegéssel okozott kár megtérítését. Ha a vásárló a visszaküldött küldemény újraküldését kéri, az eladó a küldemény teljes árához az érvényes árlista szerinti másodkezelési díjat és postaköltséget is hozzáad. Az ilyen visszaküldött küldemény újraküldése csak előre utalás alapján lehetséges.

6.6 Ha az Ön részéről felmerülő okok miatt az Árut ismételten vagy a Szerződésben meghatározottaktól eltérő módon szállítják, az Ön kötelessége megtéríteni Nekünk az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket. Ezen költségek kifizetésére vonatkozó fizetési adatokat a Szerződésben megadott e-mail címére küldjük meg és azok az e-mail kézbesítésétől számított 2 napon belül esedékesek.

6.7 Az Áruk sérülésének kockázata Önre száll át az átvétel pillanatában. Abban az esetben, ha Ön az Árut nem veszi át, kivéve a Ptk. A jelen ÁSZF 4. pontja szerint az Áruk véletlen megsemmisülésének és véletlen megromlásának kockázata abban a pillanatban száll át Önre, amikor lehetősége volt átvenni, de az Ön részéről fennálló okok miatt nem vette át. Az Áruk véletlen megsemmisülésének és véletlen megromlásának kockázatának átszállása azt jelenti az Ön számára, hogy ettől a pillanattól kezdve Ön viseli az Áruk elvesztésével, megsemmisülésével, sérülésével vagy bármilyen minőségromlásával kapcsolatos valamennyi következményt.

 

7. A HIBAFELELŐSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JOGOK

 7.1  Előzetes hibafelelősségi rendelkezés

7.1.1 Vállaljuk, hogy az árut az előírt minőségben, mennyiségben és hibátlanul szállítjuk Önnek.

7.1.2 Felelősséget vállalunk az Áru átvételkor tapasztalt hibáiért. Nem vállalunk felelősséget a használt Áruk használatából vagy elhasználódásából eredő hibákért. Az alacsonyabb áron eladott áruk esetében nem vállalunk felelősséget az alacsonyabb áron megbeszélt hibákért. 

7.2 Garantáljuk, hogy az Áru véletlen megsemmisülése és véletlen megromlása veszélyének átmenete során a Ptk. 7 A feltétel az, hogy az Áruk hibamentesek, különösen, hogy:

a) rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben Önnel megállapodtunk, és ha ezekről kifejezetten nem állapodtunk meg, akkor azokkal, amelyeket az Áru leírásában közöltünk, vagy amelyek az Áru jellegéből adódóan elvárhatók;

b) alkalmas az általunk megjelölt célokra, vagy az ilyen típusú Árukra szokásos célokra;

c) megfelel az egyeztetett minta minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy a kialakítást a minta szerint határozták meg;

d) a megfelelő mennyiségben és tömegben van;

e) megfelel a speciális jogszabályok által vele szemben támasztott követelményeknek;

f) harmadik személyek jogai nem terhelik.

 

7.3 A kellékszavatossági jog gyakorlásának feltételei (reklamáció)

7.3.1 Ha az Árut törött vagy sérült csomagolásban szállítják Önnek, vagy a küldemény nyilvánvalóan túl könnyű, kérjük, ne vegye át az árut a fuvarozó cégtől , és erről haladéktalanul értesítsen bennünket e-mailben a következő címen: i nfo@tokajdelights.eu . Nyilvánvaló hibák (pl. mechanikai sérülés) észlelése esetén köteles indokolatlan késedelem nélkül reklamációt benyújtani a 7.4.1. pont szerint. lent. Nem vesszük figyelembe az Áru nyilvánvaló hibái miatt később benyújtott reklamációkat , ideértve az Áruk hiányosságából fakadó hibákat is .

7.3.2 Ön köteles az egyéb hibákért (rejtett hibákért) felelősségi jogát gyakorolni a 7.4.1. pont szerint . alább, indokolatlan késedelem nélkül, miután felfedezte az Áru hibáját, de legkésőbb a jótállási idő lejárta előtt.

7.3.3 A garancia csak az Áru gyártási hibáira vonatkozik. Nem érvényesítheti a kellékszavatossági jogát különösen az elhasználódásból, mechanikai sérülésekből, az Áru nem megfelelő körülmények közötti használatából stb.

7.3.4 Ön nem jogosult hibáért felelősséget követelni, ha a hibáról az Áru átvétele előtt tudott, vagy figyelmeztettük Önt, vagy ezért megfelelő kedvezményt adtunk a Termék árából.

7.4 Kártérítési felelősség gyakorlása (panasz)

7.4.1 Abban az esetben, ha az Áru hibás, azaz különösen, ha az Art. 2. pontja alapján Ön értesíthet bennünket az ilyen hibáról, és gyakorolhatja a kellékszavatossági jogait (vagyis reklamálhat az áruval kapcsolatban) e-mailben vagy levélben az Azonosító adataink között feltüntetett címeinkre, vagy személyesen létesítése. Reklamációhoz használhatja az általunk biztosított formanyomtatvány-mintát is, amely a 1. sz. 1 Feltételek.

7.4.2 Az értesítésben, amellyel reklamációt kér, elsősorban az Áru hibájának leírását és azonosító adatait adja meg, beleértve azt az e-mail címet is, amelyre a kezelés módjáról tájékoztatást szeretne kapni. pontban meghatározott kellékszavatossági igények közül melyiket kell feltüntetni . 7.5.8. - ig jelentkezik.

7.4.3 Reklamáció esetén kérjük, mutassa be az Áruk vásárlását igazoló bizonylatot (számlát) annak bizonyítására, hogy az árut Tőlünk vásárolták, ellenkező esetben nem vagyunk kötelesek reklamációját elfogadni.

7.4.4 A reklamációs eljárás megindításának időpontjának a hibás Áru leszállításának napját tekintjük a vonatkozó dokumentumokkal együtt (a 7.4.3 pont szerint ). Abban az esetben, ha az Ön beadványa, amellyel reklamációt nyújt be, hiányos (különösen olvashatatlan, nem egyértelmű, érthetetlen, nem tartalmazza a szükséges dokumentumokat stb.), kérjük, hogy a benyújtott igényét írásban egészítse ki, különösen a email. Ebben az esetben a reklamációs eljárás a kiegészített beadvány kézbesítésének napján kezdődik.

7.4.5 Ha a reklamációt nem a 7.4.4 .  cikkének 7.4.4. pontja szerinti felhívásunk kézbesítésétől számított 10 napon belül indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen cikk 7.4.4.

7.5 Panaszkezelés

7.5.1 Az Ön döntése alapján a 40/1964. sz. törvény 622. §-a és 623. §-a szerinti jogok közül mely Ha Ön a módosított Polgári Törvénykönyvet (a továbbiakban: Ptk.) alkalmazza (a 7.5.4-7.5.8 pontokban meghatározottak szerint ) , akkor haladéktalanul , összetett esetekben legkésőbb 3. a követelés benyújtásának napjától számított munkanapon. Indokolt esetben, különösen, ha az Áru állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül.

7.5.2 A panaszkezelés módjának meghatározása után a panaszt azonnal kezeljük, indokolt esetben a későbbiekben is tudjuk kezelni; azonban a kereset feldolgozása nem tarthat tovább a követelés benyújtásától számított 30 napnál. A panaszkezelési határidő lejártát követően Önnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogosult az Árut új árura cserélni, ha ez lehetséges.

7.5.3 A panasz rendezéséről legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül kötelesek vagyunk írásos dokumentumot átadni Önnek, amelynek rendezéséről e-mailben tájékoztatjuk. A reklamáció elfogadása esetén a megjavított Terméket elküldjük Önnek, vagy a Terméket új termékre cseréljük, vagy a kifizetett Termék árat visszatérítjük, hacsak másként nem állapodunk meg.

7.5.4 Ha olyan meghibásodásról van szó, amelyet el tudunk hárítani, Önnek jogában áll a hibát ingyenesen, időben és megfelelően eltávolíttatni. Az áru hibáját indokolatlan késedelem nélkül eltávolítjuk.

7.5.5 A hiba elhárítása helyett kérheti az Áru kicserélését, vagy ha a hiba csak az Áru egy részét érinti, akkor ennek a résznek a cseréjét, abban az esetben, ha ez nem jár számunkra aránytalan költséggel a az Áru ára vagy a hiba súlyossága.

7.5.6 A Termék hibájának elhárítása helyett bármikor kicserélhetjük a hibás Terméket egy tökéletesre, ha ez nem okoz Önnek komoly nehézséget.

7.5.7 Ha az Áru olyan hibájáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely akadályozza Önt abban, hogy az árut hibátlan áruként megfelelően tudja használni, Önnek jogában áll az árut kicserélni, vagy elállási joggal rendelkezik. a szerződés. Ugyanilyen jogokkal rendelkezik, ha a hibák eltávolíthatók, de a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a Terméket.

7.5.8 Egyéb nem eltávolítható hiba esetén Ön jogosult a Termék árából ésszerű kedvezményre.

7.5.9 A reklamációt a megjavított Áru átadásával, az Áru cseréjével, az Áru árának visszaküldésével, az Áru Árából megfelelő engedmény megfizetésével, a teljesítés (Áru) átvételére vonatkozó írásbeli felszólítással, ill. a kereset indokolt elutasítása.

7.6 A hibákért és termékreklamációból eredő felelősségi jogok gyakorlására a 619. és azt követő §-ok az irányadók. törvény, a Ptk. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról. 372/1990 Coll. törvény (továbbiakban Fogyasztóvédelmi törvény), valamint a törvénysértésekről szóló törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény). 102/2014. a távértékesítéssel kötött szerződésen vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződésen alapuló termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvény módosításáról (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény a távértékesítésben). ").

7.7 Ha reklamációt nyújt be az áruval kapcsolatban:

a) az Áru megvásárlását követő első 12 hónapban csak szakmai elbírálás alapján utasíthatjuk el igényét; a szakmai elbírálás eredményétől függetlenül a szakmai értékelés költségeit, illetve a szakmai értékeléshez kapcsolódó egyéb költségeket Öntől nem követeljük. Az igény elutasítását indokoló szakértői értékelés másolatát legkésőbb az igény feldolgozásától számított 14 napon belül átadjuk Önnek;

b) a vásárlástól számított 12 hónap elteltével, és az ilyen reklamációt elutasítottuk, a reklamációs okiratban feltüntetjük, hogy kinek küldheti el az Árut szakértői értékelésre. Ha az Árut szakértői értékelésre küldi el egy kijelölt személynek, úgy a szakértői értékelés költségeit, valamint a cél érdekében felmerülő minden egyéb kapcsolódó költséget a szakértői értékelés eredményétől függetlenül Mi állunk. Ha szakértői értékeléssel bizonyítja, hogy a mi felelősségünk az Áru hibáiért, újra érvényesítheti; a szavatossági idő a szakértői értékelés elvégzése során nem jár le. Kötelesek vagyunk megtéríteni Önnek a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, célzottan felmerült költséget. A megújított követelés nem utasítható el.

7.8 Ha Ön vállalkozó, köteles a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az Áru átvételétől számított 3 napon belül bejelenteni és jelezni.

7.9 Ha Ön fogyasztó, az áru átvételétől számított 24 hónapon belül jogában áll élni a fogyasztási cikkek hibáiért fennálló felelősségi jogaival.

7.10 Ezúton megfelelően tájékoztattuk Önt a törvény 622. §-ából és 623. §-ából eredő jogairól. 40/1964 Coll. Polgári törvénykönyv. A Szerződés megkötésével Ön megerősíti, hogy lehetősége volt elolvasni az áruval kapcsolatos reklamáció feltételeit.

 

8. ELÁLLÁS A MEGÁLLAPODÁSTÓL

8.1 A Szerződéstől való elállás, azaz a közöttünk és Ön között fennálló szerződéses jogviszony megszűnése a kezdettől fogva történhet a jelen cikkben, vagy az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseiben meghatározott okokból és módokon, amelyekben az elállás lehetősége fennáll. kifejezetten kimondva.

8.2 Ha Ön fogyasztó, azaz olyan személy, aki az üzleti tevékenysége körén kívül árut vásárol, jogosult a Szerződéstől indoklás nélkül elállni az Áru leszállításától számított 14 napon belül a rendelkezéseknek megfelelően. törvény 7. §-ának a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről. Abban az esetben, ha olyan Szerződést kötöttünk, amelynek tárgya többféle Áru, vagy az Áruk több részének leszállítása, ez az időszak csak az Áru utolsó részének leszállításának napjával kezdődik, és az az eset, hogy olyan Szerződést kötöttünk, amely alapján rendszeresen és ismétlődően szállítjuk Önnek az Árut, az első szállítás kézbesítésének napjával kezdődik. A Szerződéstől bármely bizonyítható módon elállhat (így különösen e-mailben vagy levélben az azonosító adataink között feltüntetett címeinkre). Az elálláshoz felhasználhatja az általunk biztosított nyomtatványmintát is, amely a 1. sz. 2

8.3 Ön azonban még fogyasztóként sem állhat el a Szerződéstől olyan esetekben, amikor a Szerződés tárgya:

a) olyan Áru értékesítése, amelynek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és amely a Szerződéstől való elállási idő lejárta során fordulhat elő ; 

b) olyan szeszes italok értékesítése, amelyek áráról a Szerződés megkötésekor állapodtak meg, de szállításuk legkorábban 30 nappal később teljesíthető, és ára a piaci ármozgásoktól függ, nem tudjuk befolyásolni;

c) olyan áruk értékesítése, amelyek az Ön speciális igényei szerint készültek, és amelyeket Önre szabtak, vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt Áruk;

d) olyan Áruk értékesítése, amelyek gyors romlásnak vagy minőségromlásnak vannak kitéve, valamint olyan áruk értékesítése, amelyek a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal;

e) olyan védőcsomagolásba zárt Áru értékesítése , amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően sérült;

f) védőcsomagolásban árusított hangfelvétel, képfelvétel, audio-vizuális felvétel vagy számítógépes szoftver értékesítése, ha az eredeti csomagolás sérült;

g) időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését;

h) elektronikus tartalom szolgáltatása, ha azt nem fizikai adathordozón, és az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával adták át a Szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és tájékoztattuk, hogy Önnek nincs joga elállni a szerződéstől. Szerződés.

8.4. Elállási határidő a Kbt. 2 A feltétel fennállónak minősül, ha Ön ennek során értesítést küld nekünk arról, hogy eláll a Szerződéstől.

8.5 A Szerződéstől való elállás esetén az Árat az elállás hatályba lépésétől számított 14 napon belül visszautaljuk arra a számlára, amelyről azt jóváírták, vagy a Szerződéstől való elálláskor választott számlára. Az összeget azonban nem térítjük vissza, mielőtt visszaküldi nekünk az árut, vagy bizonyítja, hogy azokat visszaküldték nekünk. Kérjük, hogy az árut tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt juttassa vissza hozzánk.

8.6 A Szerződéstől való elállás esetén a Kbt. 2 Feltételek szerint Ön köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül részünkre vagy az általunk az áru átvételére meghatalmazott személynek elküldeni, mígÖn viseli az Áruk részünkre való visszaküldésének költségeit. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha beleegyezünk abba, hogy az Árukat személyesen vagy egy általunk meghatalmazott személyen keresztül vegyük át. A határidő megmarad, ha az Árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra. Éppen ellenkezőleg, Önnek jogában áll visszaküldeni a szállítás árát, de csak az általunk az Áruk kiszállítására felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben.

8.7 Ön felelős a károkért abban az esetben, ha az Áruk olyan módon sérülnek meg, hogy azt természetükre és tulajdonságaikra tekintettel nem szükséges. Ebben az esetben az okozott kárról az áru visszajuttatását követően számlázunk Önnek és a számlázott összeg esedékessége 14 nap.

8.8 Jogosultunk elállni a Szerződéstől a készletek kifogyása, az Áru elérhetetlensége miatt, vagy ha a Szerződésben vállalt Áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította a gyártást, vagy olyan súlyos változtatást eszközölt, amely lehetetlenné tette teljesíteni a Szerződésből eredő kötelezettségeinket, vagy vis maior okok miatt, vagy ha minden tőlünk méltányosan megkövetelhető erőfeszítésünket igénybe veszi, nem áll módunkban az árut a jelen Feltételek által meghatározott határidőn belül Önnek kiszállítani. Ezekben az esetekben kötelesek vagyunk szükségtelen késedelem nélkül tájékoztatni Önt erről a tényről, és a Szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül visszaküldeni Önnek az Áru már kifizetett teljes árát. Az Áruért kifizetett Teljes árat ugyanúgy visszaküldjük Önnek, ahogyan Ön a Teljes árat kifizette, ez azonban nem érinti azt a jogot, hogy más visszatérítési módban állapodjunk meg Önnel, ha nem számítunk fel további díjakat kapcsolat ezzel.

8.9 Jogosultunk elállni a Szerződéstől akkor is, ha Ön az áru átvételének napjától számított 5 munkanapon belül nem vette át az Árut.

 

9. KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉS PANASZOK BENYÚJTÁSA

 9.1 Fogyasztóként jogosult javaslatokat és panaszokat írásban benyújtani, e-mailben az info@tokajdelights.eu címre.

9.2 A kezdeményezés vagy panasz elbírálásáról az Ön e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatjuk.

9.3 A felügyeleti hatóság a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség (SOI) , SOI Felügyelőség a Banskobystrica  régióban, székhelye: Dolná 46  974 00 Banská Bystrica 1, Szlovákia tel. nem. 048/412 49 69.

9.4 Ha nem elégedett kérése vagy panasza kezelésével, ellenőrzési kérelmet nyújthat be elektronikusan a https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov weboldalon elérhető platformon keresztül. -a-ziadosti/ File-initiative.soi .

 

10. ALTERNATÍV VITÁK RENDEZÉSE FOGYASZTÓKKAL

10.1 Önnek jogában áll felvenni velünk a kapcsolatot az i nfo@tokajdelights.eu e-mail címre küldött e-mailben , ha nem elégedett azzal, ahogyan panaszát kezeltük, vagy ha úgy gondolja, hogy megsértettük jogok . Amennyiben kérelmére nemleges választ adunk, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem adunk választ, Önnek jogában áll javaslatot tenni az alternatív vitarendezés kezdeményezésére az alternatív vitarendezési szervezetnél (a továbbiakban: alany ) . számú törvényhez. 391/2015. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban: az alternatív vitarendezésről szóló törvény) módosítása.

10.2 Az alanyok az alternatív vitarendezésről szóló törvény 3. §-a szerinti hatóságok és felhatalmazott jogi személyek, és listájuk a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján jelenik meg. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .

10.3 Javaslatot az alternatív vitarendezési törvény 12. §-ában meghatározott módon terjeszthet elő.

10.4 Ezen túlmenően Önnek jogában áll peren kívüli vitarendezést kezdeményezni online a https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297 https://ec weboldalon elérhető ODR platformon keresztül. .europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1 Minden írásos levelezést elektronikus levélben kézbesítünk. E-mail címünk az Azonosító adataink alatt található. A levelezést a Szerződésben, a Felhasználói fiókban megadott e-mail címére, vagy amelyen keresztül kapcsolatba lépett velünk, kézbesítjük.

11.2 A szerződés csak írásos megállapodásunk alapján módosítható. Mindazonáltal jogosultak vagyunk a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására.  

11.3 Vis maior vagy előre nem látható események (természeti katasztrófa, világjárvány, üzemzavarok, alvállalkozói kimaradások stb.) esetén nem vállalunk felelősséget a vis maior vagy előre nem látható vis maior következtében vagy azokkal összefüggésben okozott károkért. eseményekre, és ha ez a feltétel 10 napnál hosszabb időszak után is fennáll, akkor nekünk és Önnek jogában áll elállni a Szerződéstől.

11.4 Az Általános Szerződési Feltételek melléklete tartalmazza a reklamációhoz és a Szerződéstől való elálláshoz szükséges nyomtatványmintát.

11.5 A szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, elektronikus formában archiváljuk nálunk, de az Ön számára nem érhető el. Ön azonban mindig e-mailben kapja meg a jelen Feltételeket és Megrendelés-visszaigazolásokat a Megrendelés összefoglalójával együtt, így a Szerződéshez együttműködésünk nélkül is mindig hozzáférhet. Javasoljuk, hogy mindig őrizze meg a Megrendelés visszaigazolását és az Általános Szerződési Feltételeket.

11.6 Tevékenységünkre nem vonatkoznak a 3. § (2) bekezdése szerinti magatartási kódexek. 1 levél törvény n) pontja szerint a fogyasztóvédelemről a távértékesítésben.

11.7 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. január 1-jén lépnek hatályba

 


 

SZ. MELLÉKLET 1 - PANASZLAP

Címzett:                 Valsesia, sro, Stromová 463/10, 962 33 Budča, Szlovák Köztársaság .

Igénylési kérelem

Végzettségnév és vezetéknév:

 

Lakcím:

 

Email cím:

 

Megrendelés és számla száma:

 

Rendelés dátuma:

 

Az áru átvételének dátuma:

 

A kifogásolt áruk (név és kód):

 

A termék hibáinak leírása és terjedelme:

 

Az eladó vásárlójaként követelem, hogy panaszomat a következő módon kezeljék:

 

A pénzt bankszámlára (IBAN)/más módon szeretném visszautalni

 

 

Mellékletek:

Randi:

Aláírás:

 


 

 

SZ. MELLÉKLET 2 - SZERZŐDÉS ELÁLLÁSI ŰRLAP

Címzett:                  Valsesia, sro, Stromová 463/10, 962 33 Budča, Szlovák Köztársaság.

Ezúton kijelentem, hogy az 1. sz. 102/2014. a fogyasztóvédelemről a távollevők között kötött szerződésen vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződésen alapuló termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: a távfogyasztói jogvédelemről szóló törvény) Eladás"), elállok a Szerződéstől:

Végzettségnév és vezetéknév:

 

Cím:

 

Email cím:

 

Megrendelés és számla száma:

 

Rendelés dátuma:

 

Az áru átvételének dátuma:

 

Az általam visszaküldött áruk (név és kód):

 

A visszaküldés oka:

 

A kapott pénzeszközök visszaküldésének módja:

 

A pénzt bankszámlára (IBAN)/más módon szeretném visszautalni

 

 

 

Figyelmeztetés a fogyasztó számára: A 10. § bek. törvény 4. §-a alapján jogosult a fogyasztótól az áru olyan értékcsökkenésének megtérítését követelni, amely az áru olyan kezelésének eredményeként keletkezett, amely túlmutat a megállapításhoz szükséges kezelési körön. az áruk jellemzői és funkcionalitása.

Randi:

Aláírás: