Muštomer

Muštomer je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na stanovenie obsahu cukru v hroznovom mušte. Výsledok merania muštomerom udáva, koľko kilogramov cukru sa nachádza v objeme 100 litrov muštu.

Muštomer je štandardným vybavením vo vinárstve. Jeho meranie je dôležité pre vinára, aby vedel odhadnúť budúci obsah alkoholu vo víne a správne načasovať zber hrozna. Čím viac cukru muštomer nameria, tým viac alkoholu môže vzniknúť pri kvasení muštu na víno.

Moderné digitálne muštomery sú presné a ľahko použiteľné aj pre drobných pestovateľov. Klasické muštomery určujú obsah cukru na základe merania hustoty muštu. Namerané hodnoty sa zvyčajne udávajú v stupňoch normalizovaného muštomeru (°NM).