Víno s chráneným zemepisným označením

Víno s chráneným zemepisným označením je vyrábané výhradne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách registrovaných v rámci Slovenskej republiky. Odrody viniča použité na jeho výrobu musia byť zapísané v Listine registrovaných odrôd. Celý proces výroby tohto vína, od zberu hrozna, cez spracovanie až po fľašovanie, prebieha v Slovenskom vinohradníckom regióne.

Na to, aby mohlo byť víno označené ako víno s chráneným zemepisným označením, musí hrozno, z ktorého je vyrobené, dosahovať cukornatosť minimálne 13 °NM. Navyše, maximálny povolený hektárový výnos nesmie presiahnuť 20 000 kg hrozna.

Pri označovaní vína s chráneným zemepisným označením sa uvádza názov regiónu (Slovenský vinohradnícky región). Nie je však dovolené uvádzať označenie menšej zemepisnej jednotky, ako napríklad vinohradníckej oblasti. Názov regiónu je možné uvádzať aj ako prídavné meno pred slovom víno. Takéto víno je tiež možné označiť pojmom regionálne víno.